KU Leuven - bachelorproef Pedagogische Wetenschappen

Zes enthousiaste en gemotiveerder studentes 'Pedagogische Wetenschappen' van de KU Leuven hebben hun bachelorproef afgewerkt in samenwerking met vzw School Zonder Pesten. De initiële titel van de bachelorproef "Hoe kunnen we de impact van de handpop Victor en de klasvoorstelling 'Victor als praatmaatje' bestendigen na afloop van de voorstelling" werd omgevormd naar de onderzoeksvraag "Wat hebben leerkrachten van de 3de kleuterklas nodig om verder aan de slag te gaan met de handpop Victor en de voorstelling 'Victor als praatmaatje', en hoe kan het aanbod van de vzw School Zonder Pesten daarop inspelen om de kans op lange termijnimpact te verhogen?".

De 6 studentes werden deskundig gecoacht door docent, Prof. Dr. Hilde Colpin, stafcoach Prof. Silke Kellens en praktijkcoach Koen Ringoot (motivatiepsycholoog). 


    

Abstract - bachelorproef

Abstract - bachelorproef

In deze bachelorproef werkten we samen met vzw School Zonder Pesten. De focus lag op de voorstelling ‘Victor als praatmaatje’, die gericht is op het ontwikkelen van emotionele vaardigheden bij kleuters in de derde kleuterklas en past binnen het brede doel van de vzw om pesten te voorkomen. We onderzochten wat leerkrachten nodig hebben om na de voorstelling verder te werken rond het thema, met de handpop Victor en de andere materialen van de vzw, en hoe de vzw daarbij kan ondersteunen. Daarvoor deden we een literatuuronderzoek en namen we interviews af bij leerkrachten, die de voorstelling gezien hebben. We hadden hierbij aandacht voor hun ideeën en betekenisgeving rond de voorstelling en de materialen die de vzw na de voorstelling achterlaat in de klas. Op basis van de literatuurstudie en interviews ontwierpen we een ‘ideeënflits’: een nieuwsbrief met uitgewerkte ideeën om de materialen van de vzw te gebruiken. Dat sluit aan bij de wens van de geïnterviewde leerkrachten om concrete, bruikbare inspiratie te krijgen waarmee ze onmiddellijk in de praktijk aan de slag kunnen gaan en biedt de mogelijkheid om meer in te zetten op een aantal aspecten die we leerden uit de literatuurstudie. Zo bleek onder andere dat handpoppen zoals Victor een effectieve manier kunnen zijn om emoties te bespreken en een positief klasklimaat te bevorderen, maar vonden we ook dat voor vijfjarigen het thema al op een complexer niveau aan bod mag komen. Met de ideeënflitsen hopen we dat leerkrachten een concreet handvat hebben om na de voorstelling nog verder met Victor en de materialen te werken. Op die manier beantwoordt ons pedagogisch ontwerp aan de vraag van de vzw om de impact van hun voorstelling te bestendigen.

Met hartelijke dank aan Gielis Paulien, Manshoven Ysrsa, Vandervoort Birte, Van Huffel Emma, Van Langendonck Inaya en Vermeulen Tine (studentes KU Leuven - Pedagogische Wetenschappen - academiejaar 2023-2024).

Het eindverslag van deze bachelorproef is 'ter inzage' beschikbaar op de hoofdzetel van vzw School Zonder Pesten.

Winkelmandje

Jouw winkelmandje is nog leeg. Voeg eerst een product toe aan jouw winkelmandje.