Over de vzw

VZW School Zonder Pesten wil het Goedgevoel van elk kind vergroten.
De VZW richt zich daarbij naar kinderen en leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, maar ook naar ouders, zorgbegeleiders en opvoeders. Het preventief en educatief aanbod van 'School Zonder Pesten' richt zich enerzijds op het indijken van pesten en is anderzijds gericht op het beter leren omgaan en het (h)erkennen van (basis)emoties. 

Sinds 2007 ontwikkelt VZW School Zonder Pesten interactieve en educatieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal voor kinderen van de 2de/3de kleuterklas t/m het 6de leerjaar. Het aanbod motiveert en inspireert onze doelgroep om te focussen op het ‘Goedgevoel’, één van de belangrijkste pijlers van preventie. 

VZW School Zonder Pesten is sinds het prille begin partner van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Het digitaal platform www.allesoverpesten.be wordt uitgewerkt door het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in opdracht van de Vlaamse overheid. 'Alles over Pesten' wil de toegang tot hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk maken door bestaande hulplijnen in kaart te brengen. Het kaart de bestaande noden en vragen aan en reikt vormingen en (beleids)advisering aan voor alle betrokkenen, op alle mogelijke niveaus en voor alle sectoren. Tot slot brengt 'Alles over Pesten' onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met het thema pesten bezig zijn samen om de knowhow dichter bij elkaar te brengen.

Streekfonds Oost-Vlaanderen (KBS) - Toolbox

Streekfonds Oost-Vlaanderen (KBS) - Toolbox

Eén van onze belangrijke partners is het Streekfonds Oost-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Naast een financiële steun, helpt het Streekfonds ons bij de verdere structurele groei van onze VZW. Via Toolbox - Impuls stellen ze experten ter beschikking, die met ons meedenken over onder meer marketing, intern organisatie, partnerships en samenwerkingsverbanden. 

Team

Dagelijks bestuur

Raad van Bestuur

 • Kristl Habils: bestuurder
 • Koen Ringoot: bestuurder
 • Serge Van Eeghem: lid algemene vergadering

Adviserende experten ('kritische vrienden en vriendinnen' van School Zonder Pesten)

 • Philippe Depoorter (via Toolbox / Impuls - Streekfonds Oost-Vlaanderen KBS)
 • Leon Peter Heins (via Toolbox / Impuls - Streekfonds Oost-Vlaanderen KBS)
 • An Ameloot (directeur GBS De Horizon Snaaskerke)
 • Justine Loosveldt (klinisch psycholoog - POBOS)

Onze acteurs

 • Guy Celis: acteur
 • Toon Baert: acteur
 • Mondy Malfait: actrice
 • Tom Van Mieghem: acteur
 • Jan De Maeyer: acteur
 • Christophe D'hondt : acteur
 • Amber Waltens: actrice
 • Arjen Vanhuyse: acteur

Historiek

In 2007 ging Victor voor het eerst op pad met zijn Goedgevoel machine. Een gloednieuwe interactieve schoolvoorstelling (voor kinderen van 6 tot 8 jaar) werd door de basisscholen met open armen onthaald. Al snel groeide de vraag naar extra didactisch materiaal en een aanbod voor andere leeftijdsgroepen. Een lesmap, een handpop, verschillende nieuwe voorstellingen en nog veel meer projecten werden ontwikkeld.

Naast het steeds ruimer wordende aanbod, ontstonden tal van samenwerkingsverbanden op inhoudelijk en commercieel vlak. De doelgroep werd uitgebreid door niet enkel te focussen op kinderen en hun leerkrachten, maar ook op zorgleerkrachten en ouders. 

Bovendien wordt ook meer en meer de nadruk gelegd op het (h)erkennen van en leren omgaan met emoties. 

Op dit moment heeft de vzw een ruim aanbod en nog oneindig veel ideeën en plannen voor de toekomst. De digitale wereld wenkt. 

Een bachelorproef, in samenwerking met de KU Leuven - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, is in juni 2024 met succes afgerond. De link met de academische wereld en de wetenschappelijk onderbouwing van ons aanbod zijn een feit.

Financiering

School Zonder Pesten vzw is een niet gesubsidieerde non-profit organisatie.

Vermits kleuter- en basisscholen voor extra educatieve projecten bijzonder weinig middelen hebben, bieden wij onze voorstellingen en materialen aan tegen zeer lage tarieven. Om de lage prijzen te kunnen handhaven en om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen, zoekt de vzw steun bij structurele partners, projectsponsors, donateurs en fondsen.

Wilt u graag partner worden? Neem dan zeker contact op via mail: christian@schoolzonderpesten.be.

Giften, donaties, betalingen.  Gebruik de bankrekening van VZW School Zonder Pesten IBAN BE77 3630 7077 1442, voor stortingen van giften en donaties, bestemd voor schoolvoorstellingen en/of didactisch materiaal (je ontvangt hiervoor een kostennota), of voor de betaling van je factuur.

Wil je onze vzw als filantroop steunen? Dat kan door een vrijblijvende bijdrage te storten op de bankrekening van het 'Fonds Vrienden van School Zonder Pesten' IBAN BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 014/0560/00016 (het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting). Bij giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Alvast bedankt voor je steun!

Netwerking

Onze vzw is lid van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, erkend door de Vlaamse overheid.
www.kieskleurtegenpesten.be - www.allesoverpesten.be

Via het lidmaatschap onderschrijven wij een brede en actuele visie op preventie. Door gerichte uitwisseling vergroten we onze basiskennis op het vlak van welbevinden en preventie.

Elk jaar organiseert dit netwerk de 'Pesten-dat-kan-niet!' prijs en de Vlaamse week tegen Pesten. Onze vzw neemt hierin jaarlijks een bijzonder actieve rol op. We stonden mee aan de wieg van de 'Move tegen Pesten', 'Stip it' en de campagnes 'Horen, zien en spreken' en 'Horen, zien en doen'. 

Partners

Winkelmandje

Jouw winkelmandje is nog leeg. Voeg eerst een product toe aan jouw winkelmandje.